Namen izvedbe projekta »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« je razviti novo elektronsko napravo za varovanje starejših ljudi, s čimer bomo prispevali k dvigu kvalitete bivanja in povečanju neodvisnosti ter varnosti starejše populacije in ostalih ciljnih skupin ljudi, ki opravljajo rizične poklice (tvegano delo na terenu, gasilci, ekstremni športniki itd.).

Izdelek bo prispeval h krepitvi konkurenčnega položaja vključenih podjetij, vstopu na nove trge in povečanju naložb v raziskave in razvoj na prednostnem področju Zdravje – medicina oz. fokusnem področju Aktivno in zdravo staranje.

Projektni cilj konzorcija je razvoj novega proizvoda, ki bo primeren za uporabo v realnem okolju, saj bo ob zaključku projekta proizvod »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« pripravljen na vstop na ciljne svetovne trge.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.109.312,35 EUR; višina sofinanciranja: 499.190,51 EUR.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Author

Bragmin