Potencialne stranke dnevno komunicirajo z različnimi podjetji in izkušnja, ki jo imajo z vašim podjetjem, na trgu zavzema kritično pozicijo
– konkurirati mora uporabniški izkušnji drugih podjetij.

Fieldify je storitev v oblaku za podporo, organizacijo ter spremljanje rezultatov dela na terenu.  Organizacijam omogoča iskanje in odpravo ozkih grl, doseganje večje učinkovitosti poslovanja ter nadgrajevanje zadovoljstva strank v zvestobo.

Dobra uporabniška izkušnja je poleg zadovoljstva zaposlenih ena od ključnih konkurenčnih prednosti, ki podjetjem zagotavljajo rast. Kljub temu vsak od nas še vedno prevečkrat sreča z neprijetno uporabniško izkušnjo. Storitvena podjetja zato potrebujejo sistem, ki zaposlene proaktivno vodi skozi delovni dan ter jim omogoča hiter in učinkovit odziv na nove, nepredvidljive situacije. Fieldify je storitev v oblaku, ki podjetjem omogoča pametno vodenje in nadzor dela na terenu, zaposlenim pa večjo odzivnost ter lažje in učinkovitejše delo, kar neposredno vpliva na zadovoljstvo strank.

Za projektom Fieldify stoji šestčlanska ekipa, zrastel pa je pod okriljem podjetij Bragi in 1337 vizualne komunikacije iz Celja. S svojo rešitvijo v oblaku, ki je uporabnikom preko pametnih naprav dosegljiva vedno in povsod, skušajo manjšim in srednjim podjetjem zagotoviti cenovno ugodno in uporabnikom prijazno storitev za hitro informatizacijo in optimizacijo poslovanja.

»Naš cilj je bil omogočiti hitrejše in stroškovno učinkovitejše upravljanje ter spremljanje dejavnikov, ki direktno vplivajo na kakovost terenskih storitev ter zadovoljstvo strank in zaposlenih.« Informatiziran način organizacije je v tujini že dobro poznan in razvit koncept, v zadnjih letih pa postaja praktično nepogrešljiv in zato tudi vedno bolj priljubljen. Uporabljajo ga praktično vsa največja uspešna podjetja,« pravi Urh Ferlež, vodja projekta. Gre za preskok »iz srednjega veka v digitalno dobo«, opisuje informatizacijo delovnih procesov z uporabo tehnologije v oblaku Miha Bojovič, oblikovalec vizualne podobe in uporabniške izkušnje.

Fieldify sestavljata dva modula: mobilna aplikacija za pametne naprave, ki zaposlenim omogočaizvajanje vseh ključnih aktivnosti na terenu, ter spletna aplikacija, ki služi kot nadzorna plošča za vodenje in nadzor vseh aktivnosti podjetja. Pri procesu razvoja pa smo v obzir vzeli tudi dejstvo, da ljudje, ki opravljajo terensko delo, izhajajo iz različnih področij dela. S tem v mislih smo z vključitvijo prilagodljivih modulov ustvarjanja poročil in obrazcev po meri uporabnikom omogočili, da Fieldify enostavno prilagodijo svojim specifičnim potrebam poslovanja.

Kaj Fieldify prinaša podjetju in kaj zaposlenim?
Med pozitivne vplive sistema Fieldify vsekakor štejemo kratek čas implementacije, prijazno uporabniško izkušnjo, samostojno prilagajanje in enostavno vzdrževanje, širitev ali nadgradnjo, nevidnost strojne opreme z vidika uporabnika, ter seveda prihranek.

Implementacija sistema Fieldify je hitra in preprosta ter ne zahteva naprednega IT znanja. Z uporabo lahko podjetje prične v zelo kratkem času: ustvariti je potrebno uporabniški račun, vnesti podatke o zaposlenih in Fieldify samodejno pošlje sporočila s povezavo za prenos aplikacije na njihove pametne naprave. Ko se zaposleni prijavijo v sistem, je ta pripravljen na uporabo.
Vodjem omogoča vpeljavo in izvoz elektronskih obrazcev ter poročil po meri, kar omogoča popolno prilagoditev specifičnim potrebam organizacije. Skozi delo tako sproti ustvarjajo vsi dokumenti, bistveni za delovanje podjetja, kot tudi za lažje sprejemanje poslovnih odločitev.

Ko zaposleni prispe na lokacijo, se s pomočjo uporabniku prijazne aplikacije nanjo prijavo in ko opravi vse zadane naloge, se z nje tudi odjavi. To zagotavlja natančno vodenje evidence delovnih ur, ter omogoča natančno beleženje statistike in poročil po meri, kar podjetju prihrani veliko časa in denarja. Zaposleni lahko na terenu hitro in enostavno ustvarjajo ponudbe, skenirajo črtne kode, zajemajo fotografije in celo podpise strank. V primeru da opravilo ni bilo izpolnjeno v predvidenem roku, vas Fieldify na to samodejno opozori. To omogoča visoko raven odzivnosti in pravočasno prestrezanje morebitnih težav.

Brezplačna podpora in varnost sta zagotovljeni
Za še lažji in hitrejši začetek z delom je vsem novim Fieldify uporabnikom na voljo brezplačni 14-dnevni preizkus ter več brezplačnih oblik pomoči, podpore in video demonstracij za začetnike, ki pokrivajo osnovna področja. Dokumentacija v pisni in video obliki je prosto dostopna na spletni strani, vprašanja pa nam lahko zastavite preko e- pošte, ali preko spletne podpore oddate zahteveki za odpravo težav.
»S stališča naročnikov pretirane razlike, kot pri uporabi namiznih programov ali papirnih dokumentov v smislu varnosti, ni,« podjetjem pa omogoča avtomatizirano preprečevanje zamud in napak pri izvajanju aktivnosti ter izpolnjevanju dokumentacije. Vsi podatki so varno shranjeni na strežnikih Google storitev, poleg tega pa je varnost podkrepljena tudi z SSL cerifikatom, ki omogoča varno povezavo med strežnikom in obiskovalcem. Podatki so tako med pošiljanjem zavarovani in nedostopni tretjim osebam ter zaščiteni z enkripcijo, ki preprečuje prisluškovanje ter možnost vdora.

V dogovorih s potencialnimi partnerji iz tujine
Konkurence je na tem področju precej. Ekipa se za prihodnje leto že dogovarja za sodelovanja v večjem obsegu, saj so v kontaktu z marketinškimi agencijami v Silicijevi dolini in drugod. »Aktivno pa se pogovarjamo tudi z domačimi podjetji in za pridobitev dodatnih zagonskih sredstev sodelujemo na Evropskih razpisih,« sodelovanj je vse več, širitev na tuje trge pa ekipa opisuje kot poseben izziv, saj se jim je s predhodnikom sistema Fieldify že uspelo prebiti na hrvaški in srbski trg, povpraševanje pa strmo narašča.

Razvijajo še možnost povezovanja z drugimi sistemi
Ekipa Fieldify trenutno osredotoča zgolj na razvoj in trženje njihove storitve. »Da bi omogočili najenostavnejšo integracijo storitve Fieldify v obstoječe delovne procese, se ta trenutek ukvarjamo tudi s podporo web service gatewayev, ki omogočajo integracijo skozi Fieldify API.« Med drugim razvijajo tudi možnost povezovanja z drugimi računovodskimi sistemi in možnost izgradnje baze znanja, kar bi jim omogočilo večjo konkurenčno prednost. Dodatnih zaposlovanj trenutno ne načrtujejo, Urh Ferlež pa pravi, da bodo v primeru »hitrega razvoja iskali dodatne kadre s področja trženja«.

Author

Bragmin