S ponosom naznanjamo, da je projekt Fieldify prejemnik »Pečata odličnosti« (»Seal of Excellence«) s strani Evropske komisije.

Vsako leto več tisoč evropskih podjetij nameni svoje dragocene vire in čas prijavam v okviru programa Obzorje 2020. Mednarodni neodvisni strokovnjaki Evropske komisije vse prijave ocenijo s pomočjo enega najbolj popolnih ocenjevalnih sistemov v svetu. Ocenjujejo se trije jasno določeni kriteriji: odličnost, učinek ter kakovost in učinkovitost izvajanja. Na tak način ločijo projekte na tiste, ki niso dovolj zreli za sofinanciranje in tiste, ki so nad pragom, ki omogoča sofinanciranje. Vendar so zaradi velikega zanimanja in proračunskih omejitev za Obzorje 2020 le nekateri projekti prejemniki sredstev.

Pečat odličnosti prejmejo podjetja, ki so nad ocenjevalnim pragom, a zaradi omejenih finančnih virov niso sofinancirana s strani EU. Ta certifikat dokazuje, da gre za visoko kvaliteten projekt in hkrati omogoča lažje iskanje alternativnih virov financiranja (regionalnih, državnih, privatnih ali javnih). Znak kakovosti, v obliki pečata odličnosti omogoča regijam in državam na sploh (kakor tudi vsem drugim deležnikom), da enostavno prepoznajo obetajoča inovativna podjetja, ki imajo ambicijo in realno možnost rasti in mednarodne konkurenčnosti.

Ponosni smo, da je Evropska komisija prepoznala poln potencial in kakovost storitve Fieldify. Ta dosežek nam daje dodatno spodbudo, da še naprej ostajamo zavezani k doseganju odličnosti in nadaljnjim izboljšavam na področju storitev, partnerstev in inovacij.

Več informacij o Pečatu odličnosti v angleškem jeziku je na voljo na spletni strani: https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe

Author

Sanja Centa