Dopolnjevanje SME Instrument – Faza 1

Sistem Fieldify se zavzema za vzpostavitev zdravega delovnega okolja, učinkovitih delovnih procesov in tekočo komunikacijo med pisarno in terenom. Splošni cilj operacije ob prijavi na fazo 1 SME Instrument H2020 je bil komercializacija in internacionalizacija sistema Fieldify na tuje trge – najprej evropske in kasneje širše. Trgu želimo ponuditi nizkocenovno, skalabilno in prilagodljivo rešitev, ki je enostavna za uporabo in je namenjena izbolajšavi delovnih procesov ter optimizaciji stroškov organizacijam z mobilno delovno silo. Naši širši cilji v prvi fazi so bili predvsem preučiti izvedljivost, obstojnost in dobičkonosnost operacije Fieldify ter prepoznati morebitna tveganja, organizacijske, funkcionalne in operativne vrzeli projekta, ki jih je potrebno nasloviti še pred procesom internacionalizacije sistema.

Rezultati dela na operaciji Fieldify v sklopu JN Dopolnjevanje SME Instrument – Faza 1 v preteklih šestih mesecih so izdelana študija izvedljivosti, analiza učinkov opravljenega dela in pridobitev detajlnega vpogleda v pridobljene informacije, ki nam omogočajo sklepanje premišljenih odločitev glede nadaljnje strategije razvoja projekta in predstavljajo dobro izhodišče za kakovostnejšo prijavo na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020.

Po prvih odzivih trga smo ugotovili da lahko lahko nadaljnje tveganje naše investicije precej zmanjšamo, če jo naprej razvijamo v stalnem stiku s strankami. Identificirati želimo njihove potrebe in nadaljnje funkcionalnosti (če se bo pokazala zadostna potreba po njih) najprej testirati na trgu obstoječih odjemalcev.

Na podlagi izvedbe letne ankete obstoječih odjemalcev sistema Fieldify ter spremljajočih aktivnosti v sklopu izdelave študije izvedljivosti, smo v okviru operacije identificirali nekatere pomanjkljivosti, predvsem pa pozitivne ekonomske, socialne in operativne učinke. Pečat odličnosti in aktivnosti iz naslova študije izvedljivosti so povečali zaupanje v kakovost projekta ter zanimanje za produkt, kar nas je navdalo z optimizmom in dodatno motivacijo za nadaljnji razvoj s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.