Erasmus+ projekt Mathina

Mathina je dve leti trajajoč Erasmus+ projekt, na katerem sodeluje pet evropskih organizacij. Projekt spodbuja matematično razmišljanje s pomočjo razvoja, ter izvajanjem in širjenjem odprtih izobraževalnih orodij, ki so v koraku z digitalno dobo.

Sodelujoči v tem projektu so Atractor (Portugalska), Bragi vizualne komunikacije (Slovenija), Curvilinea Società Cooperativa (Italija), Experience Workshop (Finska) in IMAGINARY (Nemčija). Projekt je financiran s sredstvi programa Evropske komisije Erasmus+.

Cilj projekta je okrepiti povezavo med formalnim in neformalnim učenjem matematike s pomočjo razvoja odprtih učnih virov, ki jih lahko uporabijo bodisi vzgojitelji bodisi neposredno mladi učenci s pomočjo staršev.

Rezultati projekta Mathina bodo:

 • Knjižica o inovativnem programu Mathina, ki opisuje osnove projekta.
 • Repozitorij za vzgojitelje.
 • Repozitorij za mlade učence.
 • Priročnik za vzgojitelje.

Več informacij si lahko preberete na projektni strani portala Erasmus+.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina projekta odraža izključno stališča avtorja/jev. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih projekt vsebuje.

PROJEKT »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših«

Namen izvedbe projekta »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« je razviti novo elektronsko napravo za varovanje starejših ljudi, s čimer bomo prispevali k dvigu kvalitete bivanja in povečanju neodvisnosti ter varnosti starejše populacije in ostalih ciljnih skupin ljudi, ki opravljajo rizične poklice (tvegano delo na terenu, gasilci, ekstremni športniki itd.).

Izdelek bo prispeval h krepitvi konkurenčnega položaja vključenih podjetij, vstopu na nove trge in povečanju naložb v raziskave in razvoj na prednostnem področju Zdravje – medicina oz. fokusnem področju Aktivno in zdravo staranje.

Projektni cilj konzorcija je razvoj novega proizvoda, ki bo primeren za uporabo v realnem okolju, saj bo ob zaključku projekta proizvod »EKG – pasivna in aktivna elektronska naprava za varovanje starejših« pripravljen na vstop na ciljne svetovne trge.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.109.312,35 EUR; višina sofinanciranja: 499.190,51 EUR.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Delavnica »GVERILA DESIGN«

SAŠA INKUBATOR je 13.09.2018 v okviru projekta SIO-SAŠA-2018-19 organizirala delavnico »GVERILA DESIGN«. Delavnica se je odvijala v prostorih Podjetniškega centra Standard v Velenju, pod vodstvom našega art direktor, Urha Ferleža.

Dobre tri ure trajajoč tematski dogodek je bil namenjen posameznikom iz Savinjsko-Šaleške regije, ki so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«;
 • hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

 

Urh je z udeleženci je delil znanje o:

 • brandingu
 • brezplačnih oz. ugodnih spletnih orodjih za oblikovanje
 • uporabi orodij v praksi.

 

Program:

 1. del:
 • Osnovne teorije oblikovanja (kompozicija, barvni sistem, tipografski sistemi)
 • Razvoj in podpora blagovnih znamk v marketingu
 • Avtorske pravice in intelektualna lastnina
 • Viri oblikovalskih materialov (fotografija, tipografija, vektorske grafike, ikone, interaktivni elementi)
 1. del:
 • Praktična izdelava grafičnega izdelka za poljubno blagovno znamko s tehnično pripravo za različne končne medije.

 

Na delavnicah je sodelovalo okoli 20 udeležencev. Vsak udeleženec se je najprej seznanil z osnovami oblikovanja in spoznal oblikovalska orodja. Nato smo nadaljevali s spoznavanjem virov cenovno dostopnih oblikovalsko-marketinških materialov ter se preizkusili v oblikovanju logotipa in tehnično pripravo za različne končne medije. Delo je potekalo samostojno pod vodstvom mentorja.

Delavnica se je zaključila z vprašanji in odgovori in zanimivo razpravo o percepciji podjetja na podlagi vizualne podobe.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Uvedba procesnih izboljšav v podjetje Bragi

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljava vitkega poslovanja in poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov.

Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju.

Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:

 • nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti
 • višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov
 • manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev
 • večja stopnja zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti
 • večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Dopolnjevanje SME Instrument – Faza 1

Sistem Fieldify se zavzema za vzpostavitev zdravega delovnega okolja, učinkovitih delovnih procesov in tekočo komunikacijo med pisarno in terenom. Splošni cilj operacije ob prijavi na fazo 1 SME Instrument H2020 je bil komercializacija in internacionalizacija sistema Fieldify na tuje trge – najprej evropske in kasneje širše. Trgu želimo ponuditi nizkocenovno, skalabilno in prilagodljivo rešitev, ki je enostavna za uporabo in je namenjena izbolajšavi delovnih procesov ter optimizaciji stroškov organizacijam z mobilno delovno silo. Naši širši cilji v prvi fazi so bili predvsem preučiti izvedljivost, obstojnost in dobičkonosnost operacije Fieldify ter prepoznati morebitna tveganja, organizacijske, funkcionalne in operativne vrzeli projekta, ki jih je potrebno nasloviti še pred procesom internacionalizacije sistema.

Rezultati dela na operaciji Fieldify v sklopu JN Dopolnjevanje SME Instrument – Faza 1 v preteklih šestih mesecih so izdelana študija izvedljivosti, analiza učinkov opravljenega dela in pridobitev detajlnega vpogleda v pridobljene informacije, ki nam omogočajo sklepanje premišljenih odločitev glede nadaljnje strategije razvoja projekta in predstavljajo dobro izhodišče za kakovostnejšo prijavo na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020.

Po prvih odzivih trga smo ugotovili da lahko lahko nadaljnje tveganje naše investicije precej zmanjšamo, če jo naprej razvijamo v stalnem stiku s strankami. Identificirati želimo njihove potrebe in nadaljnje funkcionalnosti (če se bo pokazala zadostna potreba po njih) najprej testirati na trgu obstoječih odjemalcev.

Na podlagi izvedbe letne ankete obstoječih odjemalcev sistema Fieldify ter spremljajočih aktivnosti v sklopu izdelave študije izvedljivosti, smo v okviru operacije identificirali nekatere pomanjkljivosti, predvsem pa pozitivne ekonomske, socialne in operativne učinke. Pečat odličnosti in aktivnosti iz naslova študije izvedljivosti so povečali zaupanje v kakovost projekta ter zanimanje za produkt, kar nas je navdalo z optimizmom in dodatno motivacijo za nadaljnji razvoj s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.