Biotopic

Podrobnosti projekta

Biotopic d.o.o. je distributer izdelkov, ki obsegajo večinoma artikle namenjene ekološko ozaveščenim ljudem, saj le-ti ne vsebujejo nevarnih kemikalij in raznih zdravju škodljivih dodatkov. Za njih smo zasnovali zelo simpatično predlogo oblike moderne spletne strani, ki je z izvedeno vizualizacijo do podrobnosti povzela njihovo celotno poslanstvo.