Marginteg – Innovative basic and advanced vocational training programme in the field of tool making or the tool manufacturing industry (2007-2009)

Podrobnosti projekta

Marginteg je naš prvi projekt na področju E-učenja in nam je v velik ponos, saj smo IT del projekta izvedli v celoti sami. Vse od obiska v obratu, kjer smo izmerili in skicirali stroj, ki smo ga kasneje upodobili v interaktivnem 3d prostoru, do postavitve spletne učilnice in podpornih tiskovin. Projekt smo izvedli pod okriljem in vodstvom podjetja Pro-Eco d.o.o. iz Ljubljane.