Pro Eco

Project Details

Pro-Eco je pionirsko podjetje na področju pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev. Za njih smo zasnovali in postavili zelo obširni spletni portal z večnivojsko registracijo uporabnikov. Namenjen je prijavi na evropske razpise ter vsebuje napredne prikazne module in blog. Zasnovali smo tudi podobo e-novic, ki se na tedenski osnovi pošiljajo veliki bazi uporabnikov.